Nové podání   Úvodní strana
Vítáme Vás v elektronické podatelně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jsme velmi poctěni, že jste se rozhodli používat náš systém a doufáme, že s našimi službami budete spokojeni.


Co vše systém nabízí: Možnost podání elektronickou cestou.


Elektronické podání je možné také prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané elektronickým podpisem a odeslané na adresu
posta@compet.cz , nebo na technickém nosiči dat (CD, DVD, USB flash disk). Nosič můžete doručit do podatelny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 604 55 Brno od pondělí do pátku v době 8:00-16:00 hod. Technický nosič dat Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

Požadavky na elektronická podání:
  • Pokud je přílohou elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem soubor, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže akceptuje soubory ve formátech:  *.HTM, *.HTML (hypertextový dokument), *.TXT (prostý text), *.RTF (dokument v textovém standardu RTF), *.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®), *.DOC, *.DOCX (dokument MS Word), *.XLS, *.XLSX (dokument MS Excel)
  • Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
  • Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.
  • Maximální velikost elektronického podání (email včetně příloh) je stanovena na 10 MB
Příjem a zpracování elektronických podání:
  • Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesilatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod. Vypsány jsou i identifikační údaje e-podání. Vlastní potvrzení je textový soubor, tvořící přílohu elektronicky podepsaného e-mailu. (Elektronický podpis se jeví jako další příloha.).
  • Pokud si odesílatel vymíní zaslání zprávy o přijetí podání v listinné podobě, elektronická podatelna mu zprávu v této podobě odešle.
  • Pokud si odesilatel vymíní, může být další komunikace s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vedena výhradně v listinné podobě.
  • Po přijetí elektronického podání, je elektronická písemnost podána do spisové služby úřadu. Další postup je již stejný jako u běžného podání.

    Zpracování elektronických podání se řídí příslušnými zákonnými normami a standardem ISVS pro provoz elektronických podatelen ve vztahu k používání zaručeného elektronického podpisu (vydal ÚVIS č.016/01.01).
Elektronický podpis

E-podatelna Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je způsobilá přijímat elektronická podání, která odesilatel opatří elektronickým podpisem (je možno jej použít u kterékoliv varianty elektronického podání), založeným na kvalifikovaném certifikátu, vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (např. I.CA). Elektronicky podepsané podání má stejnou právní váhu jako písemnost, podepsaná vlastnoručně.
Chcete-li se s problematikou elektronické komunikace a elektronického podpisu seznámit blíže, můžete tak učinit např. na
http://www.mvcr.cz
© GORDIC spol. s r. o. 1993-2019