NOVÉ PODÁNÍ (1/7)


Na vyplnění a odeslání formuláře máte 1 hodinu. Po jejím uplynutí je spojení se serverem automaticky ( bez upozornění ) ukončeno a vše, co jste dosud napsali, je ztraceno. Pak nezbývá, než formulář opět načíst a začít psát znovu.

Fyzická osoba:
občan - soukromá osoba

Právnická osoba:
podnikatelský subjekt - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost

Obrátit se na veřejného ochránce práv vyplněním tohoto formuláře může jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, pokud ho podává sama za sebe. Pokud chcete podat podnět v záležitosti, která se nedotýká přímo Vás, ale zastupujete zájmy někoho jiného (ať již je to Váš příbuzný, známý nebo klient), nepodávejte prosím podnět touto cestou, ale formulář si vytiskněte a zašlete ho poštou spolu s podepsanou plnou mocí, která je jeho součástí.

Formulář pro tisk ke stažení

Zde zvolte, zda jste fyzická nebo právnická osoba


Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno